Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
pastoraat
diaconie
kerkrentmeesters
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI
Beleidsplan 2022-26

Het pastoraat is het omzien naar elkaar, het openstaan voor elkaar en elkaar opzoeken in het licht van Gods woord.

Bezoekwerk
De predikant of ouderling bezoekt gemeenteleden in een periode van ziekte, verdriet of rouw maar ook bij een geboorte.
Brengt u de ouderling op de hoogte als er bijzondere omstandigheden zijn?
Heeft u behoefte aan een bezoek aarzel dan niet om dit te melden bij de ouderling of bij een kerkenraadslid.

Huisbezoek
De ouderlingen en de dames van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) bezoeken regelmatig gemeenteleden. U kunt zelf ook om een bezoek vragen bij de ouderlingen.

Nieuw ingekomenen
Elk nieuw gemeentelid wordt welkom geheten in onze kerk. En wanneer u wilt komen wij u graag bezoeken.

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl