Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
pastoraat
diaconie
kerkrentmeesters
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI
Beleidsplan 2022-26

De zorg voor geld en goed is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Dit houdt o.a. in:

 • beheer, onderhoud en gebruik van de kerkelijke gebouwen
 • betaling van de predikant
 • begroting en jaarrekening opstellen
 • beheer van de begraafplaats

 De geldelijke middelen worden verkregen uit:

 • actie "Kerkbalans", deze wordt elk jaar in januari gehouden. Alle leden van de kerk wordt via de contactpersonen gevraagd om een financiele bijdrage t.b.v. het lidmaatschap van de kerk
 • collecten tijdens de kerkdienst
 • giften (NL78 INGB 0003487124)
 • vrijwillige bijdragen
 • solidariteitsfonds
 • Paascollecte
 • eindejaarscollecte
 • vergoedingen voor gebruik gebouwen

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl