Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI
Beleidsplan 2022-26


Vrijwel elke zondag om 10.00 uur is er een eredienst te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl
Op de poort bij de ingang van het kerkplein kunt u zien wie er voorgaat en of er eventueel geen dienst is.

Uw gift is welkom op NL15RABO0125192738


We zingen uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken
Er zijn 2 collectes (1e voor de diaconie, 2e voor de kerk) en een deurcollecte.
Mensen die geen vervoer hebben en moeilijk ter been zijn kunnen gebruik maken van de autodienst.
Elke week gaan de bloemen uit de dienst naar iemand uit onze gemeente ter bemoediging.


Overzicht diensten november - december 2022:

27 november ds. G. Kerssen 1ste Advent

04 december ds. M. de Mik 2de Advent Dienst van Schrift en Tafel
11 december ds. G. Kerssen 3de Advent
17 december ds. M. de Mik/Pastoor R. Putman 'Carols & Lessons', aanvang 19.00 uur
18 december ds. M. de Mik 4de Advent
24 december ds. W. de Koeijer Kerstnachtdienst, aanvang 22.30 uur
25 december ds. M. de MikProtestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl