Protestantse Gemeente Kerkdriel
Home
Agenda en nieuws
Diensten
Contactpersonen
Kerkenraad
pastoraat
diaconie
kerkrentmeesters
Wat te doen bij....
Gedachtenispaneel
Foto's
Gebouwen
Gemeente zijn
Begraafplaats
Archief
Sitemap
ANBI

De zorg voor geld en goed is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Dit houdt o.a. in:

 • beheer, onderhoud en gebruik van de kerkelijke gebouwen
 • betaling van de predikant
 • begroting en jaarrekening opstellen
 • beheer van de begraafplaats

 De geldelijke middelen worden verkregen uit:

 • actie "Kerkbalans", deze wordt elk jaar in januari gehouden. Alle leden van de kerk wordt via de contactpersonen gevraagd om een financiele bijdrage t.b.v. het lidmaatschap van de kerk
 • collecten tijdens de kerkdienst
 • giften (NL78 INGB 0003487124)
 • vrijwillige bijdragen
 • solidariteitsfonds
 • Paascollecte
 • eindejaarscollecte
 • vergoedingen voor gebruik gebouwen

Protestantse Gemeente Kerkdriel  | kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl